עגיל טסט 2

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

משקל היהלומים

משקל היהלום המרכזי

משקל יהלומי צד

9

קראט

8

קראט

7

קראט

צבע היהלום

K

ניקיון היהלום

KK2

חיתוך היהלום

Nice

אבא הלל 7 (בית סילבר) קומה 1 משרד מספר 20א הבורסה ליהלומים, רמת גן

לורם איפסום פצקערשת לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

6666

תובל 23 (בניין נועם), הבורסה ליהלומים, ר"ג

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

6666

אבא הלל 7 (בית סילבר) קומה 1 משרד מספר 20א הבורסה ליהלומים, רמת גן

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

6666

אבא הלל 7 (בית סילבר) קומה 1 משרד מספר 20א הבורסה ליהלומים, רמת גן

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

לורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשתלורם איפסום פצקערשת

6666

עוד השוואת מחיריםלהשוואה

תכשיטים נוספים לפי מחיר

תכשיטים נוספים לפי חיתוך היהלום

תכשיטים נוספים לפי ניקיון היהלום

תכשיטים נוספים לפי צבע היהלום

תכשיטים נוספים לפי משקל היהלום

עודהשוואת מחיריםלהשוואה
5

משקל כולל

Fine

חיתוך היהלום

PR2

דרגת ניקיון

9

משקל כולל

Nice

חיתוך היהלום

KK2

דרגת ניקיון

5

משקל כולל

Fine

חיתוך היהלום

PR2

דרגת ניקיון

1.21 קראט

משקל כולל

Excellent

חיתוך היהלום

VS2

דרגת ניקיון